آموزش مفاهیم قرآن کریم
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 30
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : اردو
در این کتاب که در 30 جزء می باشد با روش نوین و پیشرفته مفاهیم قرآن کریم آموزش داده می شود.و این بصورت نصاب درسی (هر جزء 30 روز) در حال آمده است.که بیان آن بسیار ساده و روان برای عموم مخاطبان میباشد.