رسول اکرم (ص) کی زندگی کے بارے میں 92 سوالات
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : اردو
راحع به زندگی سیاسی اجتماعی پیامبر عظیم الشان (ص) 92 سوال با جواب ویژه کودکان و نوجوانان می باشد.و انتخاب عدد 92 بحساب حروف ابجدی (محمد) (ص) می باشد.