اموات کو یاد رکهنا
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : اردو
راجع به اهمیت زنده نگه داشتن یاد گذشتگان .راههای خوشنود کردن آنها.اعمال و ادعیه برای هدیه به اموات.