حقیقت زیارت
46 بازدید
ناشر: مصباح الدجی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : اردو
در این کتاب راجع به فضیلت و اهمیت زیارت حضرت امام حسین (ع) بحث شده است.و دارای چهار فصل 1.اهمیت زیارت 2. فضیلت زیارت امام حسین (ع) 3. فضیلت زائر امام حسین(ع) 4. آثار ترک زیارت امام حسین (ع)