بررسی تطبیقی اختلاف قرائت در سوره بقره طبق قرائت أبوجعفر و روایت حفص از عاصم
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی